Privacy and Policy
لازم است تا کاربران سایت موویکس پیش از نوشتن نقد و نظر بر روی فیلمها قوانین زیر را به دقت مطالعه کنند. چه، نقض و سرپیچی از هر یک از این مقررات از سوی کاربران می تواند به حذف نقدها و نظرات ایشان در سایت منجر گردد :

پرهیز از استفاده از واژگان و عبارت هایی که به هر شکلی سبب جریحه دار شده احساسات عمومی، و یا سازندگان آثار منتشر شده در سایت گردد.
پرهیز از افشای اطلاعات خصوصی دیگران.
از آن جا که سایت موویکس تنها برای استفاده ی کاربران فارسی زبان طراحی شده است، لازم است تا تمامی نقدها و نظرات با فونت فارسی نوشته و ارسال گردند.

بدیهی است، حق هر گونه تغییر در مفاد این قانون نامه در هر زمان برای سایت موویکس محفوظ خواهد بود.